A betegek otthonában igénybe vehető ellátási formák Magyarországon

Munkánk során számtalanszor tapasztaljuk, hogy a betegek nem ismerik, vagy nem pontosan ismerik az otthoni szakápolás lehetőségét, tartalmát és igénybevételének módját. Rövid írásommal néhány olyan kérdést szeretnék tisztázni, melyek napi szinten felmerülnek, és megválaszolásuk segítségére lehet a betegeknek, hogy az állapotuknak megfelelő szolgáltatót, orvost tudják felkeresni.

Társadalombiztosítás terhére igénybe vehető ellátások:

Magyarországon 1996. november 1-től lehet igénybe venni a társadalombiztosítás terhére otthoni szakápolást és hospice ellátást. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az egész ország területére szerződést köt az otthonápolási és hospice ellátást nyújtó szolgáltatókkal, annak érdekében, hogy a szakdolgozók által a beteg otthonában, a páciens háziorvosa által irányított betegellátás történjen. A jelenleg szerződött szolgáltatók listája a NEAK honlapján, az alábbi linken elérhető: otthoni szakápolók listája.

„Az otthoni szakápolás tehát a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, háziorvosa rendelésére, szakképzett ápoló/gyógytornász/logopédus/dietetikus által végzett tevékenység a kórházi ellátás kiváltása céljából. Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthető, és a benntartózkodás ideje rövidíthető.

Az otthoni hospice ellátás a haldokló beteg gondozását célozza meg a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő személy testi és lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése céljából. A hospice ellátás magában foglalja a haldokló beteg hozzátartozóinak segítését a beteg ápolásában, és a hozzátartozók lelki gondozását a betegség és a gyász időszakában is.”
(Forrás: neak.gov.hu)

Otthoni szakápolás keretében, társadalombiztosítás terhére igénybe vehető ellátásokról weboldalunkon is pontos leírást talál: szolgáltatásaink.

Szociális szolgáltatás:

Az „otthonápolást” gyakorta összekeverik az érdeklődők a házi segítségnyújtással, mely tevékenység a szociális ellátások és nem pedig egészségügyi szakellátás körébe tartozik. Gondozási tevékenységet a helyi szociális szolgáltatóktól, térítési díj megfizetése mellett lehet igényelni. A házi segítségnyújtás az igénybe vevő személy önálló életvitelének fenntartása érdekében szükséges ellátást – szükségleteinek megfelelően – a lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A szolgáltatás önkéntesen, saját kezdeményezésre igénybe vehető. Az ellátás szükségességének igazolásához háziorvosi javaslat szükséges.

A házi segítségnyújtás keretében kétféle szolgáltatást biztosítanak munkatársaink: személyi gondozást és szociális segítést.

Személyi gondozás keretében a szakemberek segítő kapcsolatot alakítanak ki, és tartanak fent az ellátottal, valamint az alapvető gondozási és ápolási feladatokat végzik el.

Szociális segítés során a munkatársak közreműködnek a lakókörnyezeti higiénia megtartásában, a háztartási tevékenységekben, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában.

Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

Magánegészségügyi ellátások:

Vannak olyan otthonápolási szolgálatok, amelyek térítési díj megfizetése mellett betegfelügyeleti tevékenységet is vállalnak a szakápolási/gyógytorna szolgáltatások mellett. A szolgáltatások pontos köréről mindig az adott területen működő otthonápolási szolgálat tud pontos tájékoztatást adni.

Remény és Gondoskodás Otthonápolási Szolgálat által nyújtott ellátások köre:

A REGOSZ 2021. év óta magán otthonápolási szolgáltatást nyújt térítési díj fizetés mellett, országosan négy vármegyében. Békés, Csongrád-Csanád, Baranya és Bács-Kiskun vármegyék területére rendelkezünk érvényes működési engedéllyel. Szakápolási és gyógytorna tevékenységünk kiegészül betegfelügyeleti tevékenységgel is, melyet a nap 24 órájában, hétvégén és ünnepnapokon is biztosítani tudunk az igénybe vevőknek.

2022. március 1-jén finanszírozási szerződést kötöttünk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, azóta Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben, összesen 18 településen a társadalombiztosítás terhére igénybe vehető, vagyis államilag finanszírozott szakápolást és gyógytorna/fizikoterápiás szolgáltatásokkal is a betegek rendelkezésére állunk.

Szolgálatunkról minden szükséges információt megtalál a regosz.hu weboldalunkon. Szakmai vezetőink rendelkezésükre állnak a feltüntetett elérhetőségeken.

Komlósiné Schlett Anikó
REGOSZ igazgató