Warning: Undefined array key "attachment" in /var/www/clients/client2/web11/web/wp-content/plugins/generateblocks/includes/blocks/class-container.php on line 299

Warning: Undefined array key "attachment" in /var/www/clients/client2/web11/web/wp-content/plugins/generateblocks/includes/blocks/class-container.php on line 892
Gyakran Ismételt Kérdések - Remény és Gondoskodás

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Mi a menete az ellátás igénybevételének?

Az igény beérkezését követően, egyeztetjük az állapotfelmérés időpontját. Felmérés után, ha az igénylő kéri a szolgáltatást, akkor felkeressük a háziorvosát vagy kezelőorvosát, és az orvos elrendelése alapján kezdjük meg az ellátást. A szolgáltatás tartalmára vonatkozóan Ápolási szerződést kötünk az igénybevevővel.

Társadalombiztosítási alapon támogatott ellátás esetén a háziorvos/szakorvos rendeli el a szolgáltatást, mely alapján felkeressük a beteget, és egyeztetjük a vizitek időpontjait.

2. Hogyan zajlik az állapotfelmérés?

A Megbízó előzetes – külön megrendelőlapon jelzett – igénye alapján a szolgáltató szakmai vezetője felkeresi otthonában a beteget, ahol az egészségügyi állapotát ápolási anamnézisben (kórelőzményben) rögzíti. Az igénylő egészségi állapotának rögzítése az átadott egészségügyi dokumentáció ill. a felvett adatok és elvégzett vizsgálatok alapján történik.

Államilag finanszírozott ellátás esetén nem történik külön állapotfelmérés. A háziorvos által kitöltött elrendelő lap alapján az első vizit alkalmával kerül felmérésre a beteg állapota.

3. Hogyan történik a szerződéskötés?

A felek az Ápolási szerződésben az állapotfelméréshez igazodóan rögzítik, hogy a szolgáltatás milyen feladatok ellátására terjed ki, különös tekintettel a feladatok típusára, feltételeire és gyakoriságára. A felek törekednek arra, hogy az Ápolási szerződésben teljes részletességgel határozzák meg az ellátandó feladatokat. A szerződés köthető határozott és határozatlan időtartamra.

TB alapon támogatott ellátás esetén nem történik külön szerződéskötés.

4. Ki kérheti az otthonápolást?

Bárki, akiknek egészségi állapota rendszeres kórházi vagy gyógyintézeti kezelést nem igényel. Ezekkel az ellátási formákkal a kórházi kezelések száma csökkenthető, a fekvőbeteg intézményben való tartózkodás ideje lerövidíthető, továbbá a krónikus betegek ápolása, gondozása is biztosítható.

Társadalombiztosítás terhére otthoni szakápolás/szakirányú ellátás a beteg állapotának függvényében abban az esetben vehető igénybe, ha azt orvos elrendeli, mivel a beteg ellátási szükséglete nem igényel komplex kórházi ellátást. Az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátások akkor vehetők igénybe, ha a beteg egészségi állapota miatt kezelő szakorvosa – a kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett – az otthoni szakápolási szolgáltatást, az erre rendszeresített formanyomtatványon elrendeli.

5. Hogyan történik az ellátás?

Az Ápolási szerződésben rögzítettek alapján, meghatározott időben és helyen jelentkezik a szakápoló vagy gondozó vagy gyógytornász vagy gyógymasszőr szakember, akit előzetesen vagy az első vizit alkalmával bemutat a megrendelőnek, a szolgálat szakmai vezetője.

TB által finanszírozott ellátás esetében a szolgálat szakmai vezetője telefonon felveszi a kapcsolatot a beteggel, és egyezteti a vizitek kezdetének időpontját. A megbeszélt időpontban a szakápoló/gyógytornász szakember megjelenik a beteg otthonában.

Mindkét típusú szolgáltatás esetében a szakember minden esetben a szolgálat által kiállított arcképes igazolvánnyal igazolja magát. A megrendelt időtartamban elvégzi a szolgáltatást, majd dokumentálja a vizitet. A vizit lapon minden esetben igazolja a szolgáltatást igénybe vevő/beteg, hogy az ellátás teljesült.

A háziorvos a szolgáltatás elrendelésekor határozza meg a támogatott ellátási körből a betegnél alkalmazható ellátásokat, azok során alkalmazandó gyógyszereket, és az ellátások gyakoriságát. Az elrendelt tevékenységek összetételét és gyakoriságát csak a háziorvos jogosult megváltoztatni. Az otthoni szakápolás befejezésekor az ápolásért felelős szolgálat és az otthoni szakápolást elrendelő háziorvos egy ún. ellátást lezáró lapot ad át a beteg részére. Az ellátás befejezését a háziorvos az ápolási dokumentációban aláírásával igazolja.

6. Miben tudnak segítséget nyújtani?

Jelenleg 4 típusú szolgáltatást tudunk nyújtani.

 • szakápolást,
 • gyógytornát – fizioterápiát,
 • gyógymasszázst (Budapest),
 • betegfelügyeletet.

A betegfelügyelet kivételével minden tevékenységünk orvosi rendelvényre, orvosi iránymutatás mellett történik.

Társadalombiztosítás terhére igénybe vehető ellátásokat (szakápolás/gyógytorna), csak meghatározott településeken tudunk biztosítani.

Ez alapján Békés vármegyében az alábbi településekre rendelkezünk ellátási kötelezettséggel:

 • Almáskamarás,
 • Dombiratos,
 • Magyardombegyház,
 • Kisdombegyház,
 • Mezőhegyes,
 • Bélmegyer,
 • Okány,
 • Vésztő,
 • Körösújfalu,
 • Körösladány,
 • Dévaványa,
 • Kertészsziget
 • Telekgerendás
 • Kétsoprony

Csongrád – Csanád vármegyében:

 • Szeged,
 • Árpádhalom,
 • Eperjes,
 • Fábiánsebestyén,
 • Nagymágocs,
 • Derekegyház
 • Domaszék

7. Milyen időtartamra kérhetők a szolgáltatások?

Szolgáltatásaink határozott és határozatlan időtartamra is igényelhetőek, az ellátás típusától függően. Szakápolás és betegfelügyelet esetében min. 1 órás vizit igényelhető. Gyógytorna és gyógymasszázs szolgáltatások esetében min. 45 perc időtartamban rendelhetőek a szolgáltatásaink.

Az otthoni szakápolás keretében a díjmentesen nyújtott ellátás naponta egy, három órát meg nem haladó vizit. Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) rendelhető, azonban ismételt orvosi vizsgálatot követően, új elrendelő lap alapján az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három alkalommal, összesen 56 vizit mértékéig rendelhet el folyamatos ápolást a háziorvos, azzal, hogy ha napi többszöri látogatás szükséges, az akkor is csak egy vizitnek számít.

Ha a beteg állapota szükségessé teszi az 56 vizitet meghaladó ellátást, akkor a háziorvos, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egyetértésével egyedileg meghatározott ápolási tevékenységekre további vizitszámot rendelhet el, ha a kapacitás a szolgáltatónál rendelkezésre áll. A NEAK közreműködését az otthoni szakápolást nyújtó szolgáltató kezdeményezi.

8. Mikortól tudják a szolgáltatást nyújtani?

A szolgáltatás típusától és a megrendelés időtartamától függően tudjuk megszervezni az ellátást. Szakápolás, gyógytorna – fizioterápia, gyógymasszázs esetében, állapotfelmérés, és az orvosi elrendelés után 1-2 napon belül megkezdődhetnek a vizitek. Betegfelügyelet esetén a megrendelés időtartamától függően tudjuk megszervezni az ellátást.

Az otthoni szakápolási szolgáltatók a finanszírozási szerződésekben rögzített keret mértékéig területi ellátási kötelezettséggel működnek. Ez azt jelenti, hogy minden hozzájuk érkező, ellátási kereten belüli rendelést kötelesek elfogadni. Kereten felül érkezett igényről a szolgáltatók tájékoztatni kötelesek a kezelőorvost annak érdekében, hogy a beteg ellátásáról más szolgáltatónál, vagy kórházba utalással tudjon gondoskodni.

9. Lehetséges szüneteltetni az ellátást?

Díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatás esetében felfüggesztésre abban az esetben van lehetőség, ha az igénybe vevő egészségi állapotának romlása esetén kórházi ápolásra szorul. Egyéb esetekben az ápolási szerződés megszűntetésre kerül.

10. Mi történik, ha kórházba kerül a beteg?

Amennyiben a megrendelő egészségi állapotának romlása következményeként kórházi ápolásra szorulna – és a Felek nem kívánják megszüntetni a szerződést – a szerződő Felek az ápolt kórházi tartózkodásának időtartamára felfüggeszthetik a szerződést. A szerződés felfüggesztése a szerződés hatályát nem érinti.

Finanszírozott ellátás esetén, az otthoni szakápolás időtartama alatt a beteg más szolgáltatótól kórházat kiváltó ellátást nem vehet igénybe.

11. Hogyan kell megfizetni a szolgáltatási díjat?

Az ápolási szerződésben konkrét feladatra, időre igényelt szolgáltatások a teljesítést követően teljesítettnek minősülnek és az ellátást igénybe vevő az utolsó vizit alkalmával a kiszámlázott végösszeget – a megrendelő lapon előre kiválasztott fizetési mód alapján – készpénzben vagy átutalással fizeti meg.
Ha az ellátás időtartama meghaladja az egy hónapot, akkor az ellátást igénybe vevő a következő hónap 15. napjáig kiállított számla alapján szükséges kiegyenlítse a szolgáltatás díját.

12. Mely vármegyékben nyújtanak ellátást?

Díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatásaink elérhetőek:

 • Csongrád-Csanád vármegyében,
 • Baranya vármegyében,
 • Békés vármegyében,
 • Bács-Kiskun vármegyében,
 • Budapesten (jelenleg szünetel az ellátás)
 • Pest vármegyében (jelenleg szünetel az ellátás)

Az Egészségbiztosítási Alapból való támogatás során a feladat ellátására szerződött szakápolási szolgáltató, meghatározott ellátási területen nyújthat ellátást az otthoni szakápolásra jogosult személy otthonában.

Ez alapján Békés vármegyében az alábbi településekre rendelkezünk ellátási kötelezettséggel:

 • Almáskamarás,
 • Dombiratos,
 • Magyardombegyház,
 • Kisdombegyház,
 • Mezőhegyes,
 • Bélmegyer,
 • Okány,
 • Vésztő,
 • Körösújfalu,
 • Körösladány,
 • Dévaványa,
 • Kertészsziget
 • Telekgerendás
 • Kétsoprony

Csongrád – Csanád vármegyében:

 • Szeged,
 • Árpádhalom,
 • Eperjes,
 • Fábiánsebestyén
 • Nagymágocs,
 • Derekegyház
 • Domaszék

13. Szükséges kiszállási költséget fizetni?

Díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatás esetén a szolgáltató telephelyein (Békés, Pécs, Szeged, Kecskemét) kívül eső településekre való megrendelés esetén, valamennyi tevékenység elvégzése során kiszállási díjat számol fel, amelynek mértéke esetenként 80 Ft/km, és amely a megbízási díjra irányadó szabályok szerint válik esedékessé.

Társadalombiztosítás terhére elrendelt szolgáltatás esetén kiszállási díjat sem kell fizetni.

14. Kérhető 24 órás felügyelet?

A folyamatos 24 órás felügyeletet min. 4 főállású gondozó-ápoló közvetítésével tudjuk biztosítani az irányadó jogszabályok alapján. Csak térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatás.

15. Kérhető NEAK által finanszírozott ellátás az otthonápolási szolgálattól?

Budapesten, Pest vármegyében, Bács-Kiskun vármegyében, Baranya vármegyében nem rendelkezünk a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelővel kötött szerződéssel, ezért szolgáltatásaink csak díjfizetés mellett vehetőek ezen területeken igénybe.

Békés és Csongrád-Csanád vármegye egész területén, díjfizetés mellett igénybe vehetőek szolgáltatásink, de az Egészségbiztosítási Alapból való támogatás csak meghatározott területeken elérhetőek.

16. Házvezetőt, takarítót közvetítenek?

Házvezető, takarító közvetítése nem tartozik a szolgáltatási körünkbe.

17. Igénybe vehető egyszerre több típusú ellátás?

Díjfizetés mellett, több típusú ellátás is igénybe vehető egy időben. Nem zárja ki egymást két vagy akár három különböző típusú tevékenység igénybevétele sem.

Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott ellátások esetében egy időben csak egy szolgáltatási típus vehető igénybe, melyet az orvos rendel el.

18. Melyek az ápolási szerződés megszűnésének módjai?

Az Ápolási szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:

 • a szolgáltató bármely okból történő jogutód nélküli megszűnése esetén,
 • az Ápolt halálával,
 • határozatlan idejű szerződés rendes felmondásával,
 • a szerződés rendkívüli felmondásával,
 • határozott időtartamra kötött szerződés esetében a határozott időtartam utolsó napját követő nappal.