Kapcsolat

Alapvető célunk segíteni, és ápolni.

A REGOSZ küldetésének megfogalmazásával meghatározásra kerülnek azok az erkölcsi normák, magatartási szabályok, szakmai célok, melyeket a mindennapi munkánk során követni kívánunk. Az ápolásra – gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtást biztosítunk, melynek mértékét és módját mindenkor orvos utasítására és az ellátott egészségi, szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg.

Együtt kívánunk működni a szakemberekkel illetve az ellátottakkal úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre juthasson, így segítve önállóságuk megtartását, a kiszolgáltatottság érzésének megszüntetését.

5630 Békés, Verseny u. 7